Vid dödsfall och begravning finns det vissa lagar och regler att förhålla sig till, samlat i begravningslagen. Det som står i lagen är bestämmelser för hur man går tillväga efter att någon har gått bort, och är egentligen inget som du som anhörig behöver tänka på om du anlitat en begravningsbyrå. Men det kan ändå vara bra att känna till vilka bestämmelser som finns.

Anmälan av dödsfall

När ett dödsfall sker på sjukhus eller ett vårdboende är det alltid en läkare som ansvarar för att anmäla dödsfallet. Detta sker genom två olika intyg – dödsbevis och dödsorsaksintyg. Det första skickas till folkbokföringen och skatteverket, som i sin tur meddelar andra myndigheter i Stockholm om dödsfallet. Det andra skickas till socialstyrelsen där intyget hamnar i ett register för dödsorsaker som sedan används för forskning och statistik. read more